BELANRIJKE MEDEDELING

Beste Leden,

Per 1 juli wordt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht.

De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

Vanwege de inwerkingtreding van de WBTR zullen verenigingen hun statuten moeten aanpassen, omdat sommige oude bepalingen in strijd zullen zijn met de wet, of omdat bepaalde verplichtingen moeten zijn opgenomen en die nu ontbreken.

Ook De Hulstenaar moet voldoen aan de nieuwe wetgeving en heeft nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement opgesteld.

Na goedkeuring van de leden zal een notariële akte worden opgesteld.

Wij vragen de leden dan ook om de Statuten/Huishoudelijk Reglement door te nemen en vóór 15 juni een akkoord te geven. Stuur de akkoord verklaring naar secretaris@hulstenaar.nl

De nieuwe Statuten/Huishoudelijk Reglement kunt u hier terugvinden.

Het Dagelijks Bestuur

 

Nieuws Overzicht