Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

De regels met betrekking tot het verantwoord schenken van alcohol zijn de laatste jaren steeds verder aangescherpt. Ook onze vereniging is geconfronteerd met een nieuwe Drank en Horeca wet die bepaalt dat verenigingen die zelf een bar of kantine beheren moeten beschikken over gekwalificeerd barpersoneel.

Het betekent dat ieder verenigingslid die achter de bar staat, wordt gevraagd om het IVA diploma te behalen. Er zijn binnen de vereniging meerdere leden die tevens een “verklaring Sociale Hygiëne” hebben en hiermee voldoen we als HTV De Hulstenaar aan alle eisen van de Drank en Horecawet.

In samenwerking met NOC*NSF en de KNLTB is een online IVA-instructie incl. toets ontwikkelt. De toets bestaat uit 20 vragen waarvan er minimaal 16 goed moeten worden beantwoord.

www.nocnsf.nl/iva

Tijdens het invoeren van je gegevens bij emailadres barverantwoordelijke kantine@hulstenaar.nl en bij naam barverantwoordelijke E. de Vries invoeren.

Wanneer er iets onduidelijk is stuur dan een email naar kantine@hulstenaar.nl onder vermelding van uw naam.