Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

De regels met betrekking tot het verantwoord schenken van alcohol zijn de laatste jaren steeds verder aangescherpt.

Ook onze vereniging is geconfronteerd met een nieuwe Drank en Horeca wet die bepaalt dat verenigingen die zelf een bar of kantine beheren moeten beschikken over gekwalificeerd barpersoneel.

Lees meer