Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

De regels met betrekking tot het verantwoord schenken van alcohol zijn de laatste jaren steeds verder aangescherpt.

Ook onze vereniging is geconfronteerd met een nieuwe Drank en Horeca wet die bepaalt dat verenigingen die zelf een bar of kantine beheren moeten beschikken over gekwalificeerd barpersoneel.

 Bij de bar moet zelfs een lijst aanwezig zijn van barvrijwilligers die deze instructie hebben gevolgd en het certificaat hebben behaald.

Het betekent dat ieder verenigingslid die achter de bar staat, wordt gevraagd om het IVA diploma te behalen. Er zijn binnen de vereniging meerdere leden die tevens een “verklaring Sociale Hygiëne” hebben en hiermee voldoen we als HTV De Hulstenaar aan alle eisen van de Drank en Horecawet. Het IVA-certificaat kunt u halen met behulp van een online cursus. Die bestaat uit een interactieve introductie over verantwoord alcoholschenken en sluit af met een korte toets. U moet hiervoor een account aanmaken. Alleen de velden met een uitroepteken zijn verplicht. Bevestig uw account vervolgens met de link in de mail die u ontvangt.

Na afloop krijgt u per email een certificaat op naam opgestuurd. Deze mail graag doorsturen naar hvdkolk@hotmail.com

Klik op de link voor de instructie en de toets: www.nocnsf.nl/iva

Wanneer er iets onduidelijk is stuur dan een email naar kantine@hulstenaar.nl onder vermelding van uw naam.