Contactpersonen

 Voorzitter - Alphons Kruijver & Daan de Jeu

Email: voorzitter@hulstenaar.nl  Telefoonnummer: +31627848362 

Secretaris - Erik Groot

Email: secretaris@hulstenaar.nl

Penningmeester - Ruud Sweers

Email: penningmeester@hulstenaar.nl 

Ledenadministratie - Tessa Koedijk

Email: leden@hulstenaar.nl 

 

Commissies:

Kantinecommissie - Andre Alders

Email: kantine@hulstenaar.nl 

Onderhoudscommissie - Erick de Vries

Email: onderhoud@hulstenaar.nl

Jeugdcommissie - Roxanne Bangma, Indy de Ruiter, Anouk de Boer

Email: jeugd@hulstenaar.nl

Sponsorcommissie - Rob Bertoen

Email: sponsor@hulstenaar.nl

Technische Commissie - Liset Klous / Kelvin Broersen

Email: competitie@hulstenaar.nl

Toernooi commissie - Linda Schipper, Eline van Stralen

Email: toernooi@hulstenaar.nl

Evenementen commissie - Rob Bertoen, Bob Welp, Rina v.d. Helm, Jos Ramakers

Email: evenementen@hulstenaar.nl

Overig

Website - Tom van Etten

Email: webmaster@hulstenaar.nl

Trainer - Philip Oei

Email centre.court@hotmail.com